شماره : 38 - ۱۷ تیر ۱۳۹۷

درباره ما


شناسنامه ماهنامه

 

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی، هنری آهنگ آتیه
  مدیر مسئول و رئیس شورای سیاستگذاری:
ابراهیم رستمیان مقدم
  سردبیر:
متین غفاریان

  تحریریه:
سینا چگینی، خسرو صادقی بروجنی
مدیر هنری:
سید علیرضا میرزامصطفی
صفحه‌آرا:
احسان نیک‌روان
عکاس:
مرضیه براری
  ویراستار:
کوروش اشرفی
حروفچین:
اکرم خاکپور
ناظر چاپ:
علی توتونی
باتشکر از:
بیژن رمضانی، ابراهیم باقری،
صولت فروتن

  همکاران این شماره:
لادن احمدیان هروی، عاطفه احمدی،صدیقه بختیاری، فرشاد اسماعیلی، ایمان به‌پسند، محمد بیکران بهشت، مرضیه طائب،  سحر کریمی،سمیرا محجوب، عسل محمدی، حسام مناهجی،فرانک ناطقی،  مرجان نمازی، نوید وزوایی
  آدرس:
تهران، خیابان احمدقصیر
خیابان دوازدهم غربی
شماره 22
مؤسسه فرهنگی، هنری آهنگ آتیه
  صندوق‌پستی:
1489-15875
  تلفن:
6-88517085 -021
  چاپ:
هنر سرزمین سبز

close دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه نخست
page
صفحه 2 : خبر-تحلیل
page
صفحه 3 : خبر-تحلیل
page
صفحه 4 : خبر-تحلیل
page
صفحه 5 : خبر-تحلیل
page
صفحه 6 : خبر-تحلیل
page
صفحه 7 : خبر-تحلیل
page
صفحه 8 : پرونده ویژه
page
صفحه 9 : پرونده ویژه
page
صفحه 10 : پرونده ویژه
page
صفحه 11 : پرونده ویژه
page
صفحه 12 : پرونده ویژه
page
صفحه 13 : پرونده ویژه
page
صفحه 14 : پرونده ویژه
page
صفحه 15 : پرونده ویژه
page
صفحه 16 : پرونده ویژه
page
صفحه 17 : پرونده ویژه
page
صفحه 18 : پرونده ویژه
page
صفحه 19 : پرونده ویژه
page
صفحه 20 : پرونده ویژه
page
صفحه 21 : پرونده ویژه
page
صفحه 22 : پرونده ویژه
page
صفحه 23 : پرونده ویژه
page
صفحه 24 : پرونده ویژه
page
صفحه 25 : پرونده ویژه
page
صفحه 26 : پرونده ویژه
page
صفحه 27 : پرونده ویژه
page
صفحه 28 : اقتصاد
page
صفحه 29 : اقتصاد
page
صفحه 30 : اقتصاد
page
صفحه 31 : اقتصاد
page
صفحه 32 : اقتصاد
page
صفحه 33 : اقتصاد
page
صفحه 34 : اقتصاد
page
صفحه 35 : اقتصاد
page
صفحه 36 : اقتصاد
page
صفحه 37 : اقتصاد
page
صفحه 38 : اقتصاد
page
صفحه 39 : اقتصاد
page
صفحه 40 : اقتصاد
page
صفحه 41 : اقتصاد
page
صفحه 42 : فرهنگ
page
صفحه 43 : فرهنگ
page
صفحه 44 : فرهنگ
page
صفحه 45 : فرهنگ
page
صفحه 46 : فرهنگ
page
صفحه 47 : فرهنگ
page
صفحه 48 : فرهنگ
page
صفحه 49 : فرهنگ
page
صفحه 50 : فرهنگ
page
صفحه 51 : فرهنگ
page
صفحه 52 : فرهنگ
page
صفحه 53 : فرهنگ
page
صفحه 54 : فرهنگ
page
صفحه 55 : فرهنگ
page
صفحه 56 : فرهنگ
page
صفحه 57 : فرهنگ
page
صفحه 58 : فرهنگ
page
صفحه 59 : فرهنگ
page
صفحه 60 : فرهنگ
page
صفحه 61 : فرهنگ
page
صفحه 62 : فرهنگ
page
صفحه 63 : فرهنگ
page
صفحه 64 : فرهنگ
page